EMG - este o metodă de investigaţie paraclinică cu ajutorul căreia se studiază activitatea bioelectrică a muşchiului studiat, în stare de repaos şi de contracţie respectiv în condiţii normale şi patologice.
Electromiografia este esenţială pentru diagnosticul şi evaluarea unui pacient suspect de SLA. Ea identifică potenţiale de fibrilaţie şi fasciculaţie în muşchii afectaţi, potenţiale de unitate motorie în număr mai mic decât normal şi de durată şi amplitudine crescute şi viteză de conducere nervoasă senzitivă normală şi motorie uşor scăzută în muşchii afectaţi.